• اینستاگرام سپنتا سروش

  • تلگرام سپنتا سروش

  • بسته های قرآنی متین سپنتا سروش

  • قلم هوشمند متین

قلم آموزش انگلیسی

مجموعه آموزش زبان english i like  که شامل 6 جلد کتاب آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان است که بصورت مصور و موزیکال با استفاده از تکنولوژی آزمون خطا ( برای اولین بار در ایران ) صورت گرفته.

این مجموعه متشکل از قلم آموزشی مخصوص کودکان ، کیف کودکانه ، آداپتور ، هدفون می باشد.

در ضمن بعد از اتمام دوره کودک میتواند با خرید تنها کتاب قرآن این مجموعه از همان قلم به عنوان قلم آموزشی قرآنی نیز استفاده کند .

 

 

ورود