• اینستاگرام سپنتا سروش

  • تلگرام سپنتا سروش

  • بسته های قرآنی متین سپنتا سروش

  • قلم هوشمند متین

بسته نوجوان

**پک نوجوان سپنتا سروش**

قلم 4 گیگ + کیف چرم
+یک جلد قرآن جیبی
با ترجمه استاد انصاریان
+کتابچه همراه شامل فهرستی از دعاهای مفاتیح و آموزش تجوید
+15 جلد کتاب های کودک (کتابهای فوق شامل موضوعات قرآنی یا آیات قرانی به همراه ترجمه وتفسیر کوتاهی در مورد موضوع  و با نقاشی های مربوط سعی کردیم در هر بخش تعریفی دیگر از  موضوع را نشان دهیم)

کتابهای کودک شامل:
1.جوانان و انس با آیات قرآن (جلد 1 الی 6) متشکل از آیات کوتاه قرانی به همراه تفسیر های کودکانه و تصاویر
2.اعمال نیک و پسندیده (جلد 1 الی 3)متشکل از اعمال پسندیده به همراه آیات مرتبط و تصاویر و تفسیر کوتاه مربوطه
4.پیامبران
5.چهارده معصوم .متشکل از زندگی نامه کوتاهی از 14 مهصوم
6.دوری از اعمال ناپسند.متشکل از اعمالی که باید از انجام آنها پرهیز بکنیم
7.اصول دین و فروع دین در قرآن
8.مصطلحات قرآنی
9.نماز،وضو، تیمم
تمامی 15جلد کتابهای بالا موضوعی بهمراه تصاویر مربوط می باشد باشد که بتوانیم سهم کوچکی در تربیت فرزندانمان داشته باشیم
 
 
 

ورود